Totalentreprise

Vi påtar oss gjerne totalentrepriser – også ved store offentlige bygg og næringsbygg. Dette forenkler prosessen for byggherre, da man slipper å forholde seg til flere kontaktledd enn nødvendig.

Prosessen

Ved totalentrepriser tar vi om ønskelig hånd om hele prosessen, fra reguleringssøknader mot det offentlige til nøkkelferdig bygg. Vi har lang erfaring i søknadsarbeid, og innehar sentral godkjenning. Dette er med på å sikre et godt ivaretatt prosjekt for deg som oppdragsgiver. I tillegg blir prosessen mer effektiv, samt at resultatet og fremdriften er i tråd med avtalen.

Vi henter inn annen fagkompetanse ved behov og setter like store krav til våre samarbeidspartnere som til oss selv, nettopp for å sikre den høye kvaliteten vi er kjent for.