Seiersborg Videregående skole – Tilbygg

Tilbygg

Skolebygg

Tilbygget på 600 m2 fordelt på to etasjer består hovedsakelig av undervisningsrom og administrasjonslokaler.
Bygget er godt tilpasset eksisterende bygningsmasse.