Saltnes – Råde

Tilbygg og rehabilitering av enebolig

Bolig

  • Bygget har en gulvflate på ca. 140 m2
  • Prosjektet er gjennomført i 2019