Øra Industriområde – Gamle Fredrikstad

Totalentreprenør

Sirkel Glass AS , Sirkel Materialgjenvinning AS

  • Bygget har en gulvflate på ca. 600 m2 og består av tre etasjer.
  • Det er blant annet en balkong ut fra møterom/kantine med utsikt over området.
  • Det er benyttet mye glass og fasaden er forblendet med STO-puss system.
  • Bygget ble tatt i bruk i 2020.