Nytt tak på Isegran

Nytt tak på Isegran

  • En av de eldste trebygningen i Fredrikstad har fått nytt tak, da det gamle var i så dårlig stand at byggets fremtid var i fare.
  • Det gule huset, Empirehuset eller bare Isegranhuset ble oppført i 1730 og er av stor kulturell verdi for byen og for fylket. Bygget eies av Fredrikstad kommune og forvaltes av Østfoldmuseene.
  • Hvis man tar byggets alder i betraktning vil man forstå at man ikke kun kan bruke meterstokken for å oppnå et estetisk godt resultat. Byggets alder og tilhørende skjevheter gjør at man må ha med seg både «øya og huet». Resultatet etter omleggingen kan betraktes fra Strandpromenaden i Fredrikstad. Vi er stolte av resultatet og håper bygget vil glede mange i årene som kommer.