Borg Havn – Gamle Fredrikstad

Borg Havn – Gamle Fredrikstad

Andersen & Mørck AS

  • Bygget har en gulvflate på ca. 300 m2 og består av 3. etasjer.
  • Det er blant annet en balkong ut fra kantinen med utsikt over Borg Havn.
  • Fasaden er forblendet med tegel og Cembirit plater.
  • Bygget ble tatt i bruk senhøsten 2018.