Øra – Gamle Fredrikstad20191119121429

Øra – Gamle Fredrikstad

Totalrestaurering og tilbygg på hytte i Fredrikstad. Prosjektet ble gjennomført i 2018/2019....